Program CNA
wtorek, 07 lipca 2015 10:07

Program Akademii Sieciowej Cisco (Cisco Networking Academy, CNA) jest nowoczesnym programem kształcenia specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych rozwijanym pod patronatem firmy Cisco Systems. Firma ta zajmuje szczególną pozycję z uwagi na dominującą rolę jej technologii na rynku rozwiązań technicznych dla Internetu. Program CNA wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kształcenie kadr kompetentnych w zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Jak wykazują prognozy na najbliższe lata, niedobór odpowiednich specjalistów w tej dziedzinie jest jednym z istotnych czynników ograniczających tempo rozwoju gospodarki zmieniającej się pod wpływem nowych warunków. Do tej pory niedobór ten dał o sobie znać najsilniej w krajach najbardziej rozwiniętych, jednak w najbliższych latach zjawisko to ma się zaznaczyć szczególnie dotkliwie właśnie w Polsce i innych krajach naszego regionu. Tradycyjny system edukacji, pozbawiony bezpośredniego wsparcia ze strony firm przodujących w tworzeniu nowych technologii, nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Jednocześnie to właśnie wyższe uczelnie o profilu technicznym, dysponujące odpowiednim zapleczem kadrowym i infrastrukturą techniczną, są najlepiej przygotowane do roli partnera w nauczaniu nowoczesnych technologii sieciowych na odpowiednim poziomie.

Podstawowym elementem programu Akademii Sieciowej Cisco są kursy przygotowujące uczestników do zdania egzaminu na certyfikat zawodowy Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate). CCNA jest podstawowym stopniem w systemie certyfikatów Cisco, powszechnie uznawanym na całym świecie i uważanym za istotny atut na rynku pracy w branży teleinformatycznej.

Poprawiony: wtorek, 07 lipca 2015 10:07